Tulumaks 2015 2016 2017 Füüsilise isiku või mitteresidendi tulult tasutava või kinnipeetava tulumaksu määr 20% 20% 20% Tulumaksu soodusmäär (III pensionisamba väljamaksed, mitteresidendile makstavad litsentsitasud ja teenustasud) 10% 10% 10% Juriidilise isiku maksustatavale väljamaksele lisanduva tulumaksu määr 20/80 20/80 20/80 Füüsilise isiku üldine maksuvaba tulu (kuus) 154 € 170 € 180 € Pensioni täiendav maksuvaba… Loe veel


2017. aasta maksumäärad ja maksuvaba tulu suurus. Lisa 1 muudatused võrreldes 2016. aastaga Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%. Maksuvaba tulu on 180 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus). Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 236 eurot kuus, Seda maksuvaba tulu rakendavad ainult I ja II samba pensioni maksjad väljamakse liigile 44. Täiendav maksuvaba… Loe veel