Tulumaks 2015 2016 2017
Füüsilise isiku või mitteresidendi tulult tasutava või kinnipeetava tulumaksu määr 20% 20% 20%
Tulumaksu soodusmäär (III pensionisamba väljamaksed, mitteresidendile makstavad litsentsitasud ja teenustasud) 10% 10% 10%
Juriidilise isiku maksustatavale väljamaksele lisanduva tulumaksu määr 20/80 20/80 20/80
Füüsilise isiku üldine maksuvaba tulu (kuus) 154 € 170 € 180 €
Pensioni täiendav maksuvaba osa (kuus) 220 € 225 € 236 €
Tööõnnetuse või kutsehaiguse hüvitise täiendav maksuvaba osa (kuus) 64 € 64 € 64 €
Lapsevanema täiendav maksuvaba tulu alates teisest lapsest (aastas) 1848 € 1848 € 1848 €
Tööandja sünnitustoetuse maksuvaba osa (ühekordne) 770 € 850 € 900 €
Eluasemelaenu intresside, koolituskulude ja annetuste mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis 1920 €

50% tulust

1200 €

50% tulust

1200 €

sh 300 € eluasemelaenu intressidele

50% tulust

III pensionisamba sissemaksete mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis 6000 €

15% tulust

6000 €

15% tulust

6000 €

15% tulust

FIE täiendav maksuvaba osa põllumajandussaaduste või metsamaterjali müügitulule 2877 € 2877 € 2877 €
Sotsiaalkindlustusmaksed
Kuupalga alammäär täistööaja korral 390 € 430 € 470 €
Sotsiaalmaksu kuumäär 355 € 390 € 430 €
Kuumäärale vastav tööandja sotsiaalmaksu kohustus (kuus) 117,15 € 128,70 € 141,90 €
Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (kvartalis) 351,45 € 386,10 € 425,70 €
Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (aastas) 1405,80 € 1544,40 € 1702,80 €
Töötaja töötuskindlustusmakse 1,6% 1,6% 1,6%
Tööandja töötuskindlustusmakse 0,8% 0,8% 0,8%
Kohustusliku kogumispensioni makse 2,0% 2,0% 2,0%
Kohustusliku kogumispensioni makse (avalduse esitanutele 2014-2017) 3,0% 3,0% 3,0%
Hüvitised ja erisoodustused
Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär (kuni 15 päeva kuus) 32 € 50 € 50 €
Isikliku auto hüvitise maksuvaba piirmäär (sõitude arvestuse pidamisega) 0,30 €/km,

335 € kuus

0,30 €/km,

335 € kuus

0,30 €/km,

335 € kuus

Ametiauto erisoodustuse hind kuus (sõitude arvestuse pidamisega) 0,30 €/km,

256 € kuus

0,30 €/km,

256 € kuus

0,30 €/km,

256 € kuus

Ametiauto erisoodustuse hind kuus (ilma sõitude arvestuseta) 256 € 256 € 256 €
Tulumaks ja sotsiaalmaks erisoodustuselt kuus (ilma sõitude arvestuseta) 64,00 €

105,60 €

64,00 €

105,60 €

64,00 €

105,60 €

Töötajale laenu andmisel erisoodustuse aluseks olev intressi alammäär (aastas) 0,1% 0,1% 0%
Annetuste maksuvaba piirmäär juriidilistele isikutele (aastas) 10% kasumist või 3% palkadest 10% kasumist või 3% palkadest 10% kasumist või 3% palkadest
Vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär juriidilistele isikutele (kuus) 32 € + 2% palkadest 32 € + 2% palkadest 32 € + 2% palkadest

Allikas: MTÜ Eesti Maksumaksjate Liit